dinsdag 16 maart 2010

Update referendum districtsraden

We kregen volgend bericht van Arthur De Decker van het samenwerkingsverband 'districtsbesturen ja':

Met een brief van 7 maart 2010 heeft de raadsman van de stad aan de raadsman van het samenwerkingsverband gevraagd of we kunnen instemmen met dit voorstel (red.: om een deskundige aan te stellen voor de hertelling van de handtekeningen). Tevens stelt hij voor een bedrijfsrevisor of een hoogleraar te laten aanstellen door de rechtbank.

Het voorstel van de burgemeester roep heel wat vragen op, o.a.:

1) er ontbreekt nog een formeel collegebesluit over deze kwestie

2) kan het college zijn bevoegdheid tot hertellen wel laten delegeren aan een deskundige?

3) Kan de rechtbank een deskundige toegang verlenen tot de bevolkingsregisters?

4) Welke termijn krijgt de deskundige om zijn opdracht te vervullen?

5) Wie kan worden beschouwd als onafhankelijk deskundige? Een bedrijfsrevisor lijkt weinig geschikt. Wie is bereid dit op zich te nemen?

6) Zijn de erelonen van onze raadsman ook ten laste van het stadsbestuur?

Iedereen die ons hierbij met raad en daad kan bijstaan is welkom.

Contactadres: dedeckertuur@hotmail.com"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten