maandag 22 augustus 2011

Volksfeest aan de vijver. Een impressie.

Afgelopen zaterdag 20 augustus was zover. In De Pinte ligt een terrein met een grote vijver waarop aan watersport word gedaan. Er is ook clubhuis met terras en grasveld en de nodige infrastructuur. De ideale locatie voor een ‘volksfeest aan de vijver’.

Eén factor hadden we niet in de hand, naast de opkomst natuurlijk, het WEER! Belgische zomers, wat doe je daarmee. Gek als we zijn werd daar weinig over nagedacht en ja, het was stralend zomerweer, de enige echte zomerdag in weken. Van een goed gesternte gesproken, het kon niet meer stuk! De vijver lag er prachtig bij, we waanden ons in Frankrijk, ergens op een afgelegen plek (het zandweggetje er naartoe versterkt die indruk).

Valentine uit Brussel kwam vol energie een prachtige Marokkaanse tent opzetten, het clubhuis werd klaargestoomd, de boodschappen gedaan en we waren vertrokken. Er waren ongeveer een 60-tal ingeschrevenen voor de Barbeque, de frigo's waren gevuld, de groenten werden gesneden.

Bij een Volksfeest hoort 'life muziek' en hiervoor werd de alombekende 'ELVIS' van de Brugse Poort uitgenodigd. Hij bracht een Dj mee, ambiance verzekerd...

De vrienden van ROOD waren reeds om 14 u van de partij en vergaderden in de tent, enkele gezinnen met kinderen amuseerden zich aan de vijver, we genoten van de zon en de omgeving.

Het leuke was dat voor de meeste mensen deze plek onbekend en moeilijk te vinden was. Zeker voor hen die met openbaar vervoer kwamen was het niet evident maar we hadden wel borden en pijlen aangebracht en iedereen is er geraakt. We hebben niemand horen klagen.

Ondertussen werden de barbeques op temperatuur gebracht en kon het bakken beginnen, er was vlees en groenten in overvloed, bang als we waren om niet genoeg te hebben. En het moet gezegd, de mensen hadden appetijt, de gezonde buitenlucht zal er voor iets tussen gezeten hebben maar geen nood, uiteindelijk hadden we van alles teveel. Alles verliep vlot, iedereen genoot van het samenzijn onder vrienden en zo hoort het ook. Andere en sociale politiek is er voor het samenbrengen van mensen en daar hoort feesten bij.

Het optreden van Elvis daarna in de tent was een voltreffer. Het moet gezegd, hij heeft een prachtige stem, entertaint het publiek en laat hen meezingen. Onze Werner was de ' gastartiest ' van dienst en zong enkele nummers in duo met Elvis. Succes verzekerd!

Ondertussen was de avondschemering ingetreden, de vijver lag er prachtig bij, enkelen vertrokken huiswaarts maar het was nog niet gedaan. In de tent werd nog gemusiceerd, Fred, Lies, Sarah en Hans hielden nog een Jazzy Jamsession als afsluiter van de avond. Ook dat was genieten...

We bedanken tenslotte iedereen die aanwezig was, iedereen die heeft meegewerkt en we hopen dat dit voor iedereen een mooie zomerervaring was én een inspirerend sociaal moment.

Jackie

Bekijk de foto's

zondag 17 juli 2011

De euro-bus op de Gentse Feesten 2011Gentse feesten aktie "You can't feed the poor... door onzezeg

Actie van Onze Zeg: They can't feed the poor, but they fund the banks.


Voor een volksraadpleging over het EU-Verdrag voor een "Europees Monetair Fonds" !

Welkom op de Gentse Feesten in de euro-bus. Elke dag tussen 17u en 20u. In de Bibliotheekstraat aan het Baudelopark.

Meer info:
www.onzezeg.be

vrijdag 1 juli 2011

Volksfeest aan de vijver 20/08

Volksfeest aan de vijver 20/08

Elvis is alive! En hij is wijkagent in de Brugse Poort!


Zaterdag 20 augustus

Er is een grote en gezellige bedouine-tent voorzien in geval van regen

Welkom vanaf 14u
BBQ 17u
Optreden Elvis en vrij podium 19u

Inschrijving BBQ: 15 Euro (werkend), 8 Euro Reductietarief (Kinderen - 10 jaar, RIZIV, Werkloos, Gepensionneerd), 20 Euro Steunkaart


Inschrijven: natanhertogen@yahoo.com 0485/626.965 of Elias.vlerick@gmail.com


Aub vooraf storten op rekeningnummer 751 - 2031008 - 62

Overnachten met tentje mogelijk, of met slaapzak in kantine
Vissen, waterski en kajak mogelijk mits aanvraag en betaling


Bereikbaar via: buslijn 78 (halte Mieregoedstraat) of buslijn 76 (halte Makro) 10 minuten te voet), met auto via Oudenaardese Steenweg (N60) - Polderdreef - 't Kruisken - Hageland.


maandag 23 mei 2011

Derde wandeling Wijzijndebuurt: Vrijdagmarkt - Nieuwpoortwijk

Wij zijn de buurt nodigt ons uit:

Zaterdag 28 mei


Buurtwandeling: “Wij zijn de Nieuwpuurte”

Wandeling Vrijdagmarkt – Sint-Jacobs – Nieuwpoort
Een boeiende wandeling met informatie over

- het Project Vrijdagmarkt en de stadsontwikkeling van de binnenstad,
- de bestrijding van vereenzaming door Huize Nieuwpoort.

Vertrek:
14u aan het standbeeld van Jacob Van Artevelde op de Vrijdagmarkt

Zie ook wijzijndebuurt.wordpress.com

dinsdag 3 mei 2011

Slavenstoet en Slavenmarkt op de 1 mei stoet 2011

Videoverslag deel 1Videoverslag deel 2

dinsdag 19 april 2011

HEMELTERGEND DESKUNDIGENVERSLAG OVER VERZOEK VOLKSRAADPLEGING TE GENT

Onderstaande ontvingen we van Arthur De Decker van het 'Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja!'

"Groot nieuws. De deskundige heeft op 14 april 2011 zijn tussentijds verslag bekend gemaakt. Zie bijlage. Daaruit blijkt dat sedert de aanstelling op 12 januari 2011 tot op heden slechts 1.674 of 40% van de 4.674 elektronisch geschrapte handtekeningen werden gecontroleerd. Er werd, zogezegd bij gebrek aan tijd, slechts bij steekproef gecontroleerd alhoewel de Raad van State bij arrest van 21 januari 2010 juist het collegebesluit van 13 november 2003 heeft vernietigd omdat het was gebaseerd op een onzorgvuldige telling.

Het is overduidelijk dat er onvoldoende mankracht werd ingeschakeld om deze opdracht binnen de voorziene termijn uit te voeren. Het gevolg hiervan is bijzonder dramatisch. Dit verslag heeft immers onvermijdelijk tot gevolg dat aan de rechter zal moeten worden gevraagd om de opdracht van de deskundige te verlengen om deze zo in de mogelijkheid te stellen dit tussentijds verslag aan te vullen. Hierdoor is het uitgesloten dat het arrest van 21 januari 2010 nog zal kunnen worden uitgevoerd in juni 2011 door het Gentse College van Burgemeester en Schepenen ook al had de burgemeester beloofd dat dit zou gebeuren in het eerste semester van 2011. Dit collegebesluit kan dus ook niet meer aan bod kan komen in de gemeenteraad van juni 2011. Daar er in juli en augustus geen gemeenteraadszittingen zijn kan er dus ook geen volksraadpleging meer plaatsvinden vóór de sperperiode van 1 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. De huidige paarse coalitie is hierdoor dus “vrijgesteld” van een door hen ongewenste volksraadpleging over districtsbesturen. Dat 8 jaar terug meer dan 10% van de Gentse kiezers om dergelijke raadpleging vroegen is daarbij blijkbaar van ondergeschikt belang.

En dan maar klagen over de verzuring en de kloof tussen burgers en bestuur."

woensdag 13 april 2011

Tartine & Boterham komt naar Gent


Zondag 17 april. Om 11u. In vzw Trafiek. Haspelstraat 37, 9000 Gent (Brugse Poort).

Taal is geen barrière. Taal schept een band. Tweetaligheid geeft zuurstof aan de democratie. Los van de toekomst van de Belgische instellingen moeten wij opnieuw leren spreken met onze anderstalige buren.

"Tartine & Boterham."... wil opnieuw tweetalige ontmoetingsruimtes creëren door het organiseren van ronde tafel-gesprekken met Frans- en Nederlandstaligen, en met een tweetalige gespreksleid(st)er.

Het is niet de bedoeling te gaan concurreren met de bestaande taalcursussen. Wel om de eigen moedertaal in te zetten als democratisch actiemiddel. Om de taal van de andere gemeenschap te begrijpen of te spreken. Wij vertrekken daarbij van het reële leven en van de politieke actualiteit. Tweetaligheid en democratisch debat onder het volk over de toekomst van dit land, gaan hand in hand.

Contact: 02/539.00.45 (Theo) theomewis@skynet.be
facebook: tartineboterham@groups.facebook.com

Interview Phillippe Dutilleul

maandag 24 januari 2011

De CAP-Gentkalender 2011

Op de kalender hieronder vind je al een aantal belangrijke data. Schrijf ze nu al in jouw agenda (klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding):

dinsdag 18 januari 2011

Burgerinitiatief Oude Dokken op gemeenteraad

De bewoners rond de toekomstige stadswijk 'Oude Dokken' hebben een aantal fundamentele vragen bij de ontwikkeling van deze wijk. Ze verzamelden genoeg handtekeningen om hun vragen op de gemeenteraad te brengen.

Kom mee supporteren voor de indieners, maandag 24 januari om 19u, stadhuis Gent. Het is het eerste punt op de gemeenteraad.

Website http://www.koopvaardijpark.be

Solidariteit van onderop, het volk terug bovenop!

In de Spitaalpoortstraat aan de Dampuurte werden in een reeds lang leegstaand citeetje ongeveer 12 huisjes terug opengesteld en opgeknapt door de groep 'solidariteit van onderop'. De eigenaar van de huisjes is het stad Gent maar het stadsbestuur doet al jaren niets met de huisjes. Aangezien verschillende van onze stadsbewoners geen dak hebben, heeft solidariteit van onderop de huisjes opengesteld en mensen zonder dak uitgenodigd om er hun intrek te nemen en mee te helpen ze op te knappen.

Bijna alle gezinnen uit het citeetje in de Spitaalpoortstraat hebben nu een dagvaarding gekregen, dit ondanks de belofte van stad Gent om EERST een oplossing voor de bewoners te zoeken. De gezinnen krijgen na betekenis vonnis 48u tijd om weg te gaan,dwz terug op straat zullen moeten slapen. Ook de gerechtskosten zijn voor hen.

WEES ALLEN SOLIDAIR EN KOM NAAR HET PROCES!

Dinsdag 25 januari 9u Opgeeistenlaan!

SOLIDARITEIT VAN ONDEROP, HET VOLK TERUG BOVENOP!

Meer info...

zaterdag 8 januari 2011