donderdag 30 december 2010

Een scooter voor Corinna

In "t Zuiden van Europa" kunstcafé Vrijdagsmarkt 30 te Gent gaat vanaf 5 januari tot 30 een benefiet-actie door. Een goede 30 tal kunstenaars waren bereid een werk af te staan en deze zullen verkocht of op het einde van de rit geveild worden met mogelijks nieuwe werken. De opbrengst komt geheel Corinna (lid cap) te goed en zal besteed worden voor de aanschaf van een electrische scooter. Op die manier krijgt deze de dame de mogelijkheid zich zelfstandig te verplaatsen zonder de assistentie van een bereidwillig maar vaak te betalen persoon om haar gewone rolstoel te bedienen. U kan er ook gerust een kopje koffie drinken en genieten van de binnenstad. Meer info: corinna.g@hotmail.com of 0496088959.


p.s.: Er zijn tekeningen, werken in papiermache, smeedijzer en andere materialen geschonken evenals prenten, juweel een bijzondere hoed...

maandag 20 december 2010

Eindejaarscadeau CAP: 2270 Euro


Kom uw eindejaarcadeau halen op de nieuwjaardrink van CAP: 2.270 Euro.

Doe mee aan de tombola en win een vouwfiets, een schilderij of originele prijs.
Je kan lotjes bestellen (1 euro/stuk) via een eenvoudige mail naar elias.vlerick@gmail.com met vermelding:

0 Ik kom naar de nieuwjaarsreceptie met ... personen.
0 Ik bestel ... lotjes voor de nieuwjaarstombola (1 euro per lot)

Prijzen voor de tombola zijn ook nog steeds welkom:


Dit kan een kleine gift zijn maar ook iets minder materieel: iedereen heeft een bijzonder talent, je kan dit aan de tombola toevoegen. Ben jij een meesterkok? Dan proeft een ander graag jouw uienconfituur, een handige harrie of henriette dan maakt een ander graag gebruik van jouw talent als tuinier, fietshersteller, klein nazicht auto... Ben je zorgzaam? Dan heb je misschien tijd om eens op de kinderen te passen of iemands strijk te doen...
Alle ideeën, voorstellen opsturen naar Corinna: corinna.g@hotmail.com of elias.vlerick@gmail.com, tel: 0496/08.89.59 of 09/233.77.58. Benieuwd naar jullie inbreng.

vrijdag 17 december 2010

Uitstel hertelling handtekeningen kan Gentenaars 200 Euro per dag kosten


Het Gentse stadsbestuur heeft nog steeds niet de nodige stappen heeft genomen om tot een hertelling te komen van de 27.000 handtekeningen die werden opgehaald om een referendum over districtsraden af te dwingen. Nochtans werd deze hertelling al in Januari 2010 bevolen door de Raad van State. Het lijkt steeds duidelijker te worden dat hier sprake is van manipulatie. De manipulatie door het Gentse stadsbestuur kan de Gentse bevolking nu ook geld gaan kosten. Initiatiefnemer Arthur De Decker eist een dwangsom van 200 Euro per dag, hieronder een open brief van Arthur De Decker.

"Geachte mevrouw, mijnheer,


Ondanks dat wij ons reeds op 6 december 2010 akkoord verklaarden met een ontwerp van verzoekschrift tot vrijwillige verschijning voor de rechtbank van eerste aanleg teneinde een deskundige aan te wijzen en ondanks de vele beloftes van de burgemeester heeft het Gentse stadsbestuur tot op heden nog steeds dat verzoekschrift niet neergelegd bij de rechtbank.

Derhalve is er tot op heden nog steeds geen enkele zekerheid wanneer eindelijk de hertelling van de handtekeningen zou kunnen aanvangen.

Om daaraan te verhelpen (en zoals op 19 oktober 2010 aangetekend aangekondigd bij het college) zie ik mij dus verplicht heden een verzoekschrift tot het opleggen van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging bij de uitvoering van het vonnis van de Raad van State van 12 januari 2010 neer te leggen bij de Raad van State.

Arthur De Decker

Het college werd er door mij heden van in kennis gesteld dat mijn verzoekschrift vandaag aangetekend werd over gemaakt aan de Raad van State.
Normalerwijze zou dit binnen de 30 dagen tot resultaten moeten leiden.

Aan de gemeenteraadsleden die in het verleden zijn tussen gekomen wordt gevraagd in de komende gemeenteraad van 20 of 21 december 2010 nogmaals het stadsbestuur aan de tand te voelen waarom het reeds lang aangek
ondigde verzoekschrift nog steeds niet werd neergelegd bij de rechtbank.

Met vriendelijke groeten en prettige eindejaarsfeesten
Arthur De Decker
Leebeekstraat 9
9000 Gent
tel.: 09 220 25 82
http://districtsbesturen.wordpress.com/
"


zaterdag 13 november 2010

Solidariteitsbus blokkeert poorten Brinks in Gent

De solidariteitsbus blokkeert sinds vrijdag de poorten van Brinks in Gent.
Breng zeker eens een bezoekje aan het pikket aan de ottergemsesteenweg. Je bent welkom 24u/24u. Je zal hartelijk ontvangen worden en je kan de werkers van Brinks een hart onder de riem te steken.

Meer info...

maandag 4 oktober 2010

Volksraadpleging Districtsbesturen: eindelijk hertelling?

We kregen onderstaand bericht over de hertelling van de handtekeningen:

"Zoals aangekondigd werd er in de gemeenteraad van dinsdag 28 september 2010 geïnterpelleerd over het onaanvaardbaard lang uitstellen van de hertelling van de handtekeningen onder het verzoek voor een volksraadpleging.


De gemeenteraadsleden werden verwelkomd door een 10-tal actievoerders
die, telraam in aanslag, de aanklacht kracht bijzetten.

Uiteindelijk vertolkten zowel Isabelle De Clercq (onafhankelijke) , Filip Van Laecke (CD&V) als Bram Vandekerckhove (Groen!) onze bekommernissen zoals u in onderstaand audioverslag van die gemeenteraad kunt beluisteren.

Het verhelderend antwoord van de burgemeester kunt u beluisteren vanaf 2:47:57 tot 2:54, dus even doorspoelen):
http://gent.raadsinformatie.be/popup.php?i=popupDemand&type=1&odId=13926

Daaruit blijkt dus dat dankzij onze actie het gemeentebestuur zich nu geëngageerd heeft tot volgende timing:

1)voorlegging van verzoekschrift vrijwillige verschijning met standpunten van beide partijen aan de rechtbank van eerste aanleg: eerste helft oktober 2010;

2)hertelling van de handtekeningen door de aangeduide deskundige: eerste semester 2011;

3) bij voldoende handtekeningen: volksraadpleging in tweede semester 2011.

We zullen deze timing nauwgezet moeten opvolgen en hopen dat er geen onverwachte obstakels meer komen opdagen.
Bij het niet strikt naleven van het eerste engagement kunnen we desnoods nog het dwangtoezicht en/of de dwangsom van stal halen.

Het blijft schandalig dat het louter uitvoeren van een arrest van de Raad van State, dat kon uitgevoerd zijn op 30 dagen, uiteindelijk meer dan 1 jaar zal in beslag nemen.

Met vriendelijke groeten
Arthur De Decker
Leebeekstraat 9
9000 Gent
tel.: 09 220 25 82
http://districtsbesturen.wordpress.com/"

Indien er genoeg handtekeningen zijn, moet het referendum er komen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Uitstel zou onaanvaardbaar zijn.


zondag 26 september 2010

Wij stellen vragen bij de omgangscultuur van de Gentse politie

(foto: http://www.hln.be)

Maandag 27 september bespreekt de Gentse gemeenteraad het 'verbeterplan' voor de Gentse politie. Dit initiatief is er gekomen na de 'snoeiharde' doorlichting van de Gentse politie door professoren Brice De Ruyver en Cyrille Fijnaut. Deze doorlichting had het stadsbestuur gevraagd na verscheidene incidenten.

Centraal in deze doorlichting en in de focus van het stadsbestuur staat de zogenaamde graaicultuur bij de politie. Maar is het belangrijkste probleem van de Gentse politie wel deze graaicultuur? Wat ons zorgen maakt is eerder de 'omgangscultuur' met de Gentse bevolking. De politiemannen en -vrouwen moeten de mogelijkheden en middelen krijgen om op een menselijke manier met de Gentse bevolking om te gaan. We merken dat een aantal politiemannen en -vrouwen niet meer 'onze politie' zijn, dat ze alleen nog (kunnen) tussenkomen als er incidenten zijn en soms vijandig staan tegenover de bevolking. Is dat niet het echte probleem?

Gentenaars getuigen:

- 2004 (geen klacht ingediend). Gentenaar gaat in politiebureau Ekkergem aangifte doen van aanrijding. Daar moet hij uren wachten. Hij wordt zenuwachtig omdat zijn winkel ondertussen gesloten is en maakt hierover een opmerking. Daarop wordt hij geslagen en geboeid. Bij de verantwoordelijke officier legt hij een verklaring af. Daarna wordt hij vrijgelaten zonder verder gevolg.

- 1ste helft 2006 (geen klacht ingediend). Twee auto’s staan foutief geparkeerd. Eén persoon krijgt boete, andere persoon niet. Persoon die boete krijgt zegt:”ge zijt niet consequent”. Hij wordt opgepakt door meerdere agenten. De verbaliserende agent zegt: “ge moet mij gerust laten of ge gaat nog wat anders meemaken”. Hij wordt de hele nacht opgesloten in de stadsgevangenis. Om 11u ’s morgens wordt hij vrijgelaten. Hij stelt vast dat zijn auto is getakeld.

- 17 januari 2009. (Klacht ingediend bij burgemeester, Intern Toezicht politie en Comité P): Gentenaar wordt door minstens zeven agenten in burger geboeid en over de stenen gesleurd. Hij wordt op eigen aandringen naar het ziekenhuis gevoerd voor verzorging.Twee agenten in uniform brengen in het ziekenhuis nog meer slagen en verwondingen toe en zetten de man in de stadsgevangenis. Er wordt vijf dagen arbeidsongeschiktheid vastgesteld. De procureur des konings oordeelt dat er geen duidelijke aanleiding was voor deze arrestatie en seponeert de zaak.

- 20 april 2009. (HLN 22/12/2009): In de nasleep van de zaak De Wolf blijkt dat een intern onderzoek rond mishandeling van een vrouw tijdens een verhoor werd toegedekt.

- 3 november 2009: Gepensioneerde wordt hardhandig gearresteerd en afgevoerd naar stadsgevangenis Ekkergem nadat hij bemiddelt in een ruzie. Daar wordt hij zonder verdere uitleg en zonder proces-verbaal weer vrijgelaten. Hij dient klacht in bij Comité P.

- 10 november 2009 : Na een incident met twee agenten in een afsplitsing van een betoging worden 409 betogers nodeloos opgepakt. De volledige operatie door de Gentse en federale politie mist niet alleen zijn doel maar getuigt van een complete kloof tussen de leiding van het korps en de verwachtingen van de bevolking inzake bescherming tegen politiek geweld.

- 8 december 2009: Drie agenten slaan een koppel op de ijspiste in de boeien omdat ze denken te zijn gefotografeerd. De arrestatie blijkt onwettelijk te zijn verlopen. Er volgt wel een sanctie maar de reactie van de stad is “à la carte” zonder echt debat over de omgangscultuur.

- december 2009: Gentse DJ wordt zonder bewijs beschuldigd van winkeldiefstal, gearresteerd en naar het commissariaat gebracht. Daarna wordt hij vrijgelaten met de woorden “Je was de verkeerde man op de verkeerde plaats

- 1 mei 2010 (Commissie Algemene zaken 10/05/2010): De traditionele 1 mei-optocht in Gent wordt bestormd door de federale politie, verschillende personen worden met veel geweld tegen de grond geworpen en gearresteerd. Aanleiding was dat een aantal personen een sjaal voor hun gezicht hadden. Ook personen die protesteren tegen het geweld krijgen dezelfde behandeling. Meerdere personen worden gearresteerd en afgevoerd. Minstens twee personen worden na 15 minuten vrijgelaten met de woorden: “Je was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”. Is de stad nog baas over het korps of zwaait de federale de plak?

En er zijn nog meer feiten waar omgangscultuur in het geding is en geen graaicultuur. Het is aan de stad om met de representatieve vakorganisaties de problemen rond overuren te bespreken!

Het is te laat om te denken dat onze vertegenwoordigers van het volk nog verbeterplannen kunnen maken zonder de hulp van het volk.

Cap staat ter beschikking van de gemeenteraad om met haar acties de omgangscultuur in onze stad radicaal te verbeteren! Neem contact op met Elias Vlerick. Tel: 0472/75.16.86. E-mail: Elias.vlerick (at) gmail.com.

Deze brief wordt op maandag 27 september vanaf 17u30 aan de gemeenteraad Botermarkt 1, Gent, afgegeven. Reacties en nieuwe getuigenissen welkom.

Het nieuwsblad: 'Korpschef Gentse politie ontkent 'graaicultuur'

vrijdag 24 september 2010

Vredesmanifestatie Gent in de pers


Hieronder een overzicht de pers over de vredesmanifestatie gisteren naar aanleiding van de komst van de Europese 'krijgsheren' naar Gent.

Gentenaar
vrt
DeWereldMorgen
DeWereldMorgen

Gentenaar/Nieuwsblad
Belga
AP
Radio 1

Radio Centraal (voorbeschouwing op 18/09)De veiligheidsdienst was alvast paraat!

Volgende boodschap werd door cap uitgedeeld (klik op de afbeelding voor groter formaat):


maandag 20 september 2010

Volksraadpleging districtsbesturen: wanneer eindelijk een hertelling?


Het samenwerkingsverband "Districtsbesturen Ja" wacht al 7 maanden op e
en hertelling van de handtekeningen die het heeft opgehaald voor een volksraadpleging in Gent over het invoeren van districtsbesturen.

Het stadsbestuur had in 2003 beslist dat er onvoldoende handtekeningen waren. In 2010 werd dit besluit echter vernietigd door de Raad van State. Het stadsbestuur is nu verplicht een hertelling te doen, maar lijkt dit eindeloos uit te stellen. Wil z
e voorkomen dat er een volksraadpleging komt voor de verkiezingen van 2012? Zelfs al moest deze volksraadpleging er eigenlijk al in 2003 gekomen zijn?

Over het uitblijven van de hertelling zal in de gemeenteraad van dinsdag 28 september waarschijnlijk worden geïnterpelleerd door de oppositie.

Om te tonen dat het samenwerkingsverband het uitstel van hertelling niet langer aanvaardt wordt er een ludieke aktie gehouden voor de aanvang van die geme
enteraad.

Welkom om 17u30 aan Botermarkt 1, 9000 Gent op dinsdag 28 september en dit liefst met een telraampje of iets andere dat telt of lawaai maakt.

Breng zo veel mogelijk sympathisanten mee.

Onder dit artikel lees je een open brief van het Samenwerkingsverband "Districtsbesturen Ja".


De redelijke termijn voor de hertelling van de handtekeningen is verstreken


Open brief aan het Gentse College van burgemeester en schepenen

Met een arrest van 21 januari 2010 vernietigde de Raad van State het collegebesluit van 13 november 2003. Daarin besliste het vorige College dat er onvoldoende geldige handtekeningen stonden onder een verzoek voor een volksraadpleging over het al dan niet oprichten van districtsbesturen in Gent. Er waren volgens dat college 1.380 geldige handtekeningen te kort om 10% van de inwoners te bereiken. De Raad van State oordeelde echter dat het onderzoek van de handtekeningen niet zorgvuldig en correct gebeurde.

Derhalve is het huidige college verplicht binnen een redelijke termijn over te gaan tot een zorgvuldige en correcte hertelling van de 27.343 ingediende handtekeningen. Dit is momenteel , 7 maanden na het arrest, nog steeds niet gebeurd.

Bij besluit van 18 maart 2010 besliste het huidige college zich bij die hertelling te laten adviseren door een deskundige die, in overleg met de initiatiefnemer van de volksraadpleging (Arthur De Decker), zou worden aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg. De kosten en het ereloon van deze deskundige werden geraamd op 10.000 euro en zouden gedragen worden door het stadsbestuur. Het college gaf aan hun raadsman, Mr Devers, de opdracht “om bij wijze van vrijwillige verschijning of dagvaarding langs gerechtelijke weg, en in de mate van het mogelijke op tegensprekelijke wijze ten opzichte van de heer Arthur De Decker, de aanstelling van een expert te bekomen met een door de raadsman nader uit te werken opdracht, onder meer om advies te verlenen…naar de geldigheid van het ingediende verzoek tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging.”

Reeds op 24 maart 2010 stelde de initiatiefnemer voor prof. L. Veny aan te duiden als deskundige. Mr Devers ging hiermee akkoord en opperde de mogelijkheid dat deze zich daarbij zou laten bijstaan door wie hij nuttig oordeelt.

Met het oog op een spoedige vrijwillige verschijning stelde de initiatiefnemer reeds op 3 mei 2010 een ontwerp van nota ter beschikking van Mr Devers met daarin , zoals voorgeschreven in het artikel 972 van het Gerechtelijk Wetboek, een voorstel van beschrijving van de omstandigheden die het deskundigenonderzoek noodzaken, een inventaris van de relevante stukken alsmede een nauwkeurige omschrijving van de opdracht van de deskundige. Pas op 17 juni 2010 reageerde Mr Devers daarop met de mededeling “dat dit voorstel geen basis kan vormen voor een gemeenschappelijk verzoekschrift, enerzijds omdat het verleden er in al te breedvoerig wordt behandeld, anderzijds omdat er al te veel voorafnames gebeuren op de wijze waarop de deskundige zijn opdracht uit te voeren heeft”. Het stadsbestuur deed tot op heden nog geen enkel tegenvoorstel tot vrijwillige verschijning. De Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg weet derhalve momenteel nog van niets. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige is nog niet bij de rechtbank geraakt en de dringende hertelling is uiteraard nog niet kunnen aanvangen.

Op 4 juni 2010 bracht de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen daarover het volgende advies uit:”Het college moet binnen een redelijke termijn over het verzoekschrift oordelen. Bij stilzitten van het college kan de toezichthoudende overheid eventueel dwangtoezicht uitoefenen. In het voorliggende geval zal de termijn waarin het college kan beslissen echter afhankelijk zijn van de termijn waarbinnen de gerechtelijke deskundige of de rechter tot een oordeel komt. Deze termijn is een zaak van de rechter waarop de hogere overheid geen toezicht kan uitoefenen.”
Het Samenwerkingsverband is van oordeel dat het college dringend de nodige stappen moet ondernemen om uit deze impasse te geraken. Het is onaanvaardbaar dat het Gentse stadsbestuur zich blijft onttrekken aan zijn decretaal opgelegde verplichtingen. De redelijke termijn is overschreden en het dwangtoezicht dreigt. Deze handelswijze is een democratische rechtsstaat onwaardig. Dit is sollen met de democratie en in strijd met het bestuursakkoord van de huidige coalitie.

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat mocht uit de hertelling blijken dat er voldoende geldige handtekeningen voor handen zijn, het stadsbestuur verplicht is een volksraadpleging te houden. Dergelijke raadpleging mag niet worden gehouden in de sperperiode van 12 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Bovendien mag geen enkele beslissing over de al of niet oprichting van districtsbesturen worden genomen tijdens de periode van zes maanden die voorafgaat aan de gemeenteraadsverkiezingen (art 5 van het Bijzonder decreet van 13 april 1999 betreffende de voorwaarden en de wijze van oprichting van binnengemeentelijke territoriale organen).

Ieder verder uitstel van de hertelling der 27.343 handtekeningen dreigt dus het rechtstreeks verkiezen van districtsraadsleden in oktober 2012 onmogelijk te maken. Of is dat juist de bedoeling?

Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja

p/a Arthur De Decker, Leebeekstraat 9, 9000 Gent

dedeckertuur@hotmail.com

tel: 09/2202582

zondag 29 augustus 2010

De Lijn staaktVan sparen tot staken… De Lijn staakt morgen !

Na West-Vlaanderen staakt morgen het personeel van De Lijn Oost-Vlaanderen. De reden van de staking gaat terug op het besparingsplan van De Lijn dat door de Vlaamse regering werd opgelegd.

Op 1 september gaat de nieuwe dienstregeling van start. 10 jaar lang heeft De Lijn als zuivere openbare dienst het bus- en tramaanbod uitgebreid. In Gent mede dankzij een referendum in 2000 waardoor de stad zijn 'plan 2010' heeft gemaakt. Vandaag staan we voor een begin van afbouw van onze dienstverlening.

Zoals ook in het verleden in gelijkaardige situaties staat cap PAL achter de chauffeurs. Het is daarom dat wij morgen aan piketten een nep-vervoerbewijs zullen uitdelen, met daarop een bedanking aan de chauffeurs vanwege de reizigers voor een andere politiek (zie bovenaan). Het vervoersbewijs wordt uitgedeeld in twee kleuren: groen en rood.

Reizigers en sympathisanten zijn nu al bezig deze vervoersbewijzen rond te dragen aan de chauffeurs.
Wil je zelf ook zo'n kleine steunbetuiging overhandigen aan jouw chauffeur? Laat me iets weten: elias.vlerick (at) gmail.com, 0472/75.16.86.

Wil je meegaan morgen?

Afspraak vanaf 5 u ’s morgen tot in de loop van de ganse voormiddag:

Stelplaats Destelbergen ( Dendermondse Steenweg)
Stelplaats Gentbrugge ( Brussese steenweg)
Andere stelplaatsen in de provincie als je daar niet ver vandaan woont.

Ondertussen zitten de initiatiefnemers van het referendum van 2000 niet stil. Zij nemen zich voor deze week naar buiten te komen. Meer info zal je in de loop van de dag vinden op www.anderepolitiek.be

Elias

donderdag 5 augustus 2010

Zomerfeest CAP 2010 Fête d'été: BBQ, zing mee, le chant, et guerillatrainingWat?
Guerillatraining > 15u
Zing mee: 'Voorwaarts en niet vergeten' (Armando Dios en Nick De Craemer) > 16u30
Barbecue > 18u
Optreden Les Triangles > 20u

Inkom + Barbecue: 12 Euro (8 Euro vervangingsinkomen, studenten, kinderen)

Wanneer?
Zaterdag 21 augustus. Vanaf 14u.

Waar?
Groot-Begijnhof 62 (Zaal Sint-Jozef). Ingang Groot-Begijnhof via Van Arenbergstraat of Jan Roomsstraat. Zie plan hieronder.

Inschrijven?
Kom je? - Mail naar elias.vlerick@gmail.com - 0472/75.16.86 (Elias)

0 Ik schrijf in voor het feest voor ... personen en stort ... X ... Euro op rekeningnummer 751-2031008-62
0 Ik wil overnachten in Gent (slaapplaatsen aangeboden door leden)
0 Ik wil meehelpen (bvb. bar, keuken) op het feest
0 Ik wil een gerecht (bvb. taart, cake) voorbereidenQuoi?
Exercise de Guerilla > 15h
Chantons ensemble: 'En avant et ne pas oublier' (Armando Dios et Nick De Craemer) > 16h30
Barbecue > 18h
Séance de musique 'Les Triangles' > 20h

Entrée + Barbecue: 12 Euro (8 Euro revenu de remplacement, student, enfants)

Quand?
Samedi 21 août. 14h.

Où?
Groot-Begijnhof 62 (Salle Sint-Jozef). Entrée Groot-Begijnhof via Van Arenbergstraat ou Jan Roomsstraat. Voir plan ci-dessous.

Inscrire?
Vous vennez? - Mail Elias.vlerick@gmail.com - 0472/75.16.86 (Elias)

0 Je m'inscrit pour la fête pour ... personnes et je verse ... X ... Euro sur le numéro de compte 751-2031008-62
0 Je veux passer la nuit à Gand (places pour dormir offertes par les membres)
0 Je veux aider (p.e.: bar, cuisine) à la fête
0 Je veux préparer un plat (p.e.: un cake, une tarte)

maandag 28 juni 2010

Gentse Feesten 2010: welkom in de solidariteitsbus

Hieronder de planning van de activiteiten in de solidariteitsbus in de Baudelostraat op de Gentse Feesten 2010.


zondag 6 juni 2010

Lasten eerlijk verdelen...

Op verschillende verkiezingsborden is geen plaats voorzien voor de affiches van CAP (nummer 17). We moesten dan ook creatief zijn om toch in het straatbeeld te komen zonder zomaar anderen hun affiches te gaan overplakken. We hebben besloten de lasten eerlijk te verdelen over de traditionele partijen die wél plaats kregen voor hun affiches. Elk moest een klein deeltje van hun plaats afstaan aan CAP...(foto's: Annemie Cautaerts)

zaterdag 5 juni 2010

red de GB groene ValleiBekijk ook de andere buurtbewoners op het video-kanaal van RedDeGroeneVallei

donderdag 27 mei 2010

De kandidaten en de verkiezingsboodschap van CAP

Lees zeker de verkiezingsboodschap van CAP: wij zijn het volk.
Verschillende Gentse kandidaten op de senaatslijst van CAP: De kandidaten stellen zich voor

"Groene Vallei" zoekt steun voor coöperatieve


De coöperatieve in oprichting “Groene Vallei” laakt de houding van Carrefour-directie in het herstructureringsdossier. "Groene Vallei" verstuurde onderstaand bericht.

"We begrijpen dat Carrefour het sociaal akkoord wilde afwachten en dat hebben wij ook gedaan.

Maar alles wijst er op dat Carrefour achter de rug van de vakbonden, het personeel en de klanten, haar overnamestrategie heeft uitgezet zonder rekening te houden met een sociaal duurzame overname van de GB Groene Vallei in Gent.

De onderhandelaar van de coöperatieve i.o. werd uitgesloten van het overleg rond franchisering. Het engagement dat de Carrefour-directie heeft genomen op de buurtvergadering op 19 maart 2010 om te reageren op een basisschets van de financiële situatie van de winkel is ze ook niet na gekomen. Hierdoor is er kostbare tijd verloren gegaan voor de coöperatieve i.o. om een financieel plan uit te werken.

Wij laten ons niet van de kaart brengen door deze strategie en roepen alle buurtbewoners, klanten en Gentenaars op om mee hun schouders te zetten onder het project van een coöperatieve winkel als alternatief voor de sluiting. De coöperatieve io zal aanwezig zijn vanaf zaterdag 14 u op de Groene Vallei Feesten waar verdere stappen meegedeeld zullen worden.

Wij eisen van Carrefour alle nodige informatie over gelijk welke andere partner die zich aandient voor een overname.

Wij vragen een gesprek aan bij de RVA tot erkenning van de afgedankte werknemers die zich als coöperanten willen organiseren in de tewerkstellingscellen."

Meer Info:

Gregory Cremmerye

Spiegelhofstraat 7, 9000 Gent

0499/199 660

gre_cre@hotmail.com

Wij zijn het Volk! Alors on danse

Wie zegt studeren zegt werk
Wie zegt werk heeft een zeg over jouw centen
Wie zegt geld zegt uitgaven
Wie zegt krediet zegt schuld
Wie zegt schulden zegt je deurwaarder
Ja, die zegt ge zit in de shit...

Dit zijn de eerste zinnen van een Europese nummer 1-hit, geschreven door Belg van Rwandese afkomst, opgegroeid in Vlaanderen, die nu in Brussel woont.
Blijkbaar herkennen veel Europese jongeren zich in de toon en tekst van dit nummer. Het beschrijft hoe mensen gaan dansen en zingen om hun problemen te vergeten...

De officiële clip:
Alors on danse

Live-optreden:En voor wie niet van electronische muziek houdt, een gitaar cover:
Wij zijn het volk! Alors on danse:


Cover Daria

Cover The Yabz

Cover chivito de la pampa

Op school?

Alors on zappe

Alors on Cuve (Ja, er bestaan ook Franstalige Vlamingen geboren en getogen in Wallonië (nauw verwant met de boyards en barakis)

Alors on mange

De tekst


Alors on danse... (X3)

Qui dit études dit travail
Qui dit taf te dit les thunes
Qui dit argent dit dépenses
Qui dit crédit dit créances
Qui dit dette te dit huissier
Oui : dit assis dans la merde
Qui dit amour dit les gosses
Dit toujours et dit divorce
Qui dit proches te dis deuil car les problèmes ne viennent pas seuls
Qui dit crise te dis monde, dit famine, dit Tiers-Monde
Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille
Alors on sort pour oublier tous les problèmes
Alors on danse... (X9)
Et là tu te dis que c'est fini car pire que ça ce serait la mort.
Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus et ben y en a encore!
Est-ce la zik ou les problèmes, les problèmes ou bien la musique ?
Ca te prend les tripes, ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête
Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouches plus les oreilles
Et là tu cries encore plus fort et ça persiste...
Alors on chante
Lalalalalala, Lalalalalala,
Alors on chante
Lalalalalala, Lalalalalala

Alors on chante (x2)
Et puis seulement quand c'est fini... (alors on danse)
Alors on danse (x7)
Et ben y en a encore! (X5)


Engelse vertaling:

Who says studies say work
Who says job [taf is the slang for emploi] tells you dough
Who says money says expense
Who says credit says claim
Who says debts tells you baillif
Yes, sitting in the shit [I guess it's the Belgian slang way to say what in France we call
'being in the shit']
Who says love says kids
Says 'forever' [a French proverb says Amour rime avec toujours : 'love
rhymes with always'.] and says divorce.
Who says family and friends [les proches implies both] says you
bereavement/grief; indeed problems don't come alone.
Who says crisis tells you world, starvation and Third-World
Who says tiredness says awakening, still deaf because of the previous day
So we go out to forget our trouble
So everybody dance (x9)
And here you think that's over, for the only thing worse than that would be death
When at last you believe it works out, when there's no more [trouble] left, there are still
some
Is the music or the trouble, the trouble or the music ?
It gives you a stomachache, a headache then you pray so that it stops
But that's your body not Heaven so you don't stop your ears anymore
And here you scream even louder and it persists
So everybody sings
Lalalalalala, Lalalalalala,
So everybody sings
Lalalalalala, Lalalalalala,

So everybody sings (x2)
And only when that's over... (so everybody dances)
So everybody dances (x7)
Well, there are [trouble] left! (x5)

dinsdag 11 mei 2010

VUURFEEST / Bankiers op hete kolenWo 2/06 17-21u

Kouter, Gent

gratis

Netwerk Vlaanderen lanceert op woensdag 2 juni haar nieuwe campagne voor klimaatvriendelijk bankieren met een Vuurfeest op de Kouter in Gent. Ga (letterlijk!) door het vuur voor het klimaat of kom de gegadigden aanmoedigen. Met bar, fanfare, tap én Neveneffecten!

Georganiseerd door Netwerk Vlaanderen en Whitewood.

www.netwerkvlaanderen.be

woensdag 28 april 2010

Stoet van de lege portemonnees op 1 mei


http://stoetvandelegeportemonnees.wordpress.com/

Wat? Stoet voor werk en inkomen, tegen armoede en uitsluiting

Voel je het goede weer kriebelen en ben je van plan deze (regeringsloze en crisisvolle) lente van je te laten horen? Dan ben je volgende zaterdag van harte welkom op de 'Stoet van de lege portemonnees'!


Wat? Stoet voor werk en inkomen, tegen armoede en uitsluiting.

9u: Koffie en babbel @ GB Groene Vallei met koffiekoeken
10u: Start stoet richting Bagattenstraat (Vooruit)
11u: Aankomst stoet in de Bagattenstraat


Wie wil, sluit daarna aan bij de 1 mei optocht!


Steun aan ons GB-personeel in GB Groene Vallei

ONS GB-PERSONEEL IS DE ONZEKERHEID BEU

OP 30 APRIL ZULLEN ZE STAKEN…

WIJ STAAN PAL ACHTER HEN !

Zolang Carrefour geen zelfstandige vindt om de winkel open te houden, gaat die onherroepelijk dicht!

Binnen een franchise levert het personeel echter fors in. Op loon! Op tewerkstelling! Op arbeidsvoorwaarden!

De 3000 handtekeningen en de druk bijgewoonde buurtvergadering op 19 maart hebben de wens van de buurtbewoners bevestigd om onze winkel mét het personeel open te houden.

Hebt U problemen om op 30 april uw inkopen te doen, willen we U graag helpen. Laat niet na om ons te contacteren: 0499/199 660

Om de toekomst van de winkel en de buurt te bespreken nodigen we u graag uit op:

Zaterdag 1 mei vanaf 9 u tot 10 u in de Lunchgarden

Voor een lente ontbijt met gratis koffie en een koffiekoek.

Om 10 u vertrekt een stoet vanuit de Groene Vallei naar de stad. Er is een bus voorzien voor wie minder mobiel is om ook te kunnen deelnemen.

Inschrijven kan telefonisch op: 0499/199 660


v.u.: Gregory Cremmerye, Spiegelhofstraat 7, 9000, Gent

zaterdag 3 april 2010

Buurt "Groene Vallei" laat personeel GB niet los!

AAN DE KLANTEN VAN GB GROENE VALLEI, AAN DE BUURTBEWONERS,

Gisteren is het personeel van uw GB samengekomen. Ze hebben helemaal geen vertrouwen in de beslissing van de Carrefour directie. GB Groene Vallei blijft misschien open, MAAR… dan als franchise.

FRANCHISE betekent…

- MINDER PERSONEEL DUS LANGERE WACHTRIJEN AAN DE KASSA!
- ONS VERTROUWD PERSONEEL OP STRAAT!
- NIEUW PERSONEEL AAN LAGER LOON!
- EN MEER BETALEN VOOR DEZELFDE PRODUCTEN EN MINDER AANBODKEUZE!

ZOALS OP DE BUURTVERGADERING GESTELD : BUURT “GROENE VALLEI” LAAT ZIJN PERSONEEL NIET LOS!

Meer informatie aan de winkel op 2 april van 9u-16 u en 3 april van 13u-17u of Gregory Cremmerye: Spiegelhofstraat 7, tel. 0499/199.660, gre_cre@hotmail.com.

'red de kerselaars'?

Beweging tegen de afbraak van het Japanse kerselaarparkje Charles De Kerckhovelaan breidt uit:

Oscar van den Boogaard schreef een opiniestuk in De Standaard, citaat:

"Het alsnog redden van dit park zou het keerpunt kunnen zijn in de geestdodende manier van denken die erop neer komt dat het praktische altijd over het schone moet zegevieren."

http://www.standaard.be/artikel
http://www.gentblogt.be

maandag 29 maart 2010

maandag 22 maart 2010

Knappe buurtvergadering....

Veel volk op de knappe buurtvergadering van personeel, klanten en sympathisanten van Carrefour Groene Vallei:

http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/03/20/reportage-buurtvergadering-carrefour-groene-vallei

www.anderepolitiek.be

vrijdag 19 maart 2010

Buurtvergadering GB Groene Vallei

Grote Buurtvergadering

Iedereen Welkom!

Vrijdag 19 maart 2010, 19u, Lunchgarden Groene Vallei

over de toekomst van onze winkel en onze buurt

Aanwezigen:

- Het personeel van de winkel die hun ervaringen met ons zullen delen.
- Buurtbewoners die eens hun zeg kunnen doen over de gang van zaken.
- De vakbonden van het personeel (ACLVB, BBTK, LBC) die ons zullen informeren over de lopende onderhandelingen.

Uitgenodigd:

- Lars Vervoort (woordvoerder Carrefour) die ter plaatse kan uitleggen waarom onze winkel nu dicht moet en wat Carrefour van plan is met onze buurt.
- De Gentse Politiek die kan luisteren naar ons probleem en misschien een oplossing kan aanbrengen.
- Iedereen die denkt een oplossing voor onze winkel en buurt te hebben.

(Buurt Initiatief Groene Vallei: Onze Winkel Moet Blijven bedankt de vakbonden om deze avond mee mogelijk te maken.)


dinsdag 16 maart 2010

Update referendum districtsraden

We kregen volgend bericht van Arthur De Decker van het samenwerkingsverband 'districtsbesturen ja':

Met een brief van 7 maart 2010 heeft de raadsman van de stad aan de raadsman van het samenwerkingsverband gevraagd of we kunnen instemmen met dit voorstel (red.: om een deskundige aan te stellen voor de hertelling van de handtekeningen). Tevens stelt hij voor een bedrijfsrevisor of een hoogleraar te laten aanstellen door de rechtbank.

Het voorstel van de burgemeester roep heel wat vragen op, o.a.:

1) er ontbreekt nog een formeel collegebesluit over deze kwestie

2) kan het college zijn bevoegdheid tot hertellen wel laten delegeren aan een deskundige?

3) Kan de rechtbank een deskundige toegang verlenen tot de bevolkingsregisters?

4) Welke termijn krijgt de deskundige om zijn opdracht te vervullen?

5) Wie kan worden beschouwd als onafhankelijk deskundige? Een bedrijfsrevisor lijkt weinig geschikt. Wie is bereid dit op zich te nemen?

6) Zijn de erelonen van onze raadsman ook ten laste van het stadsbestuur?

Iedereen die ons hierbij met raad en daad kan bijstaan is welkom.

Contactadres: dedeckertuur@hotmail.com"

donderdag 11 maart 2010

Behoud GB Groene Vallei: de druk neemt toe

Bekijk de reportage op TerZake...

Ook veel aandacht voor de actie in de andere media

Ook interessant, een figuur die de macht van een handvol supermarktketens en voedselproducenten weergeeft

maandag 8 maart 2010

Democratie in crisis: Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja!:

Zeven jaar geleden haalden het Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja! meer dan 27.000 handtekeningen op. Ze hadden er maar iets meer dan 22.800 nodig om een referendum af te dwingen over districtsbesturen. Toch besliste het Gentse stadsbestuur dat het referendum niet kon doorgaan. Meer dan 5800 handtekeningen (> 20 procent) werden afgekeurd!

Dit werd door het Samenwerkingsverband met ongeloof onthaald. Ze besloten dan ook dat er iets niet klopte en eisten een hertelling, waarvoor het provinciebestuur verantwoordelijk was. Ook deze hertelling kwam uit in het nadeel van het samenwerkingsverband, maar ook hier werden een aantal vreemde keuzes gemaakt door het bestuur. Het Samenwerkingsverband trok dan maar naar de Raad van State om de tellingen aan te vechten.

Na jarenlange procedures velde de raad van state recent een bijzonder oordeel dat een impasse veroorzaakte: de Raad van State vernietigde immers het collegebesluit van 2003 waarbij het verzoek voor een volksraadpleging over districtsbesturen werd afgewezen wegens onvoldoende geldige handtekeningen. Het college is nu dus wettelijk verplicht een nieuw collegebesluit over dat volksinitiatief te nemen en dus een hertelling uit te voeren.

Hier had het samenwerkingsverband echter bedenkingen bij: als er fouten zouden zijn gebeurd bij de vorige telling, waarom zouden dezelfde instanties niet opnieuw dezelfde fouten kunnen maken? Het samenwerkingsverband heeft m.a.w. geen vertrouwen in de bevoegde instanties en vroeg daarom dat het stadsbestuur 'vertrouwenwekkende maatregelen' zou nemen. Meer bepaald een toezichtcomité waarin onafhankelijke waarnemers of afgevaardigden van de verschillende partijen toezicht zouden kunnen houden op de hertelling.

Burgemeester Daniël Termont beloofde om dat voorstel tot oprichting van een gemengd Toezichtcomité voor te leggen aan het college. Gemeenteraadslid Isabelle De Clercq heeft het voorstel van het Samenwerkingsverband in een ontwerp van Raadsbesluit gegoten en dit stond geagendeerd op de gemeenteraad van dinsdagavond 23 februari in het Stadhuis. In het ontwerp van Raadsbesluit werd voorgesteld dat het toezichtcomité zou bestaan uit 2 vertegenwoordigers van het college, 8 leden van de gemeenteraad (4 uit de meerderheid en 4 uit de oppositie), 4 ambtenaren, 4 leden van het Samenwerkingsverband en 2 afgevaardigden van de provinciale overheid. Dit comité zou gemachtigd worden toezicht uit te oefenen op de hertelling en alle wettelijke maatregelen of onderzoeken te vragen aan de bevoegde overheid. Dit comité zou dan maandelijks verslag uitbrengen aan de Commissie Algemene Zaken. Het Samenwerkingsverband” Districtsbesturen Ja! “ ondersteunde dit voorstel.

In een tumultueuze gemeenteraad besliste het college echter om niet in te gaan op dit voorstel. Als vertrouwenwekkende maatregel stelde het college voor dat er een deskundige zou worden aangesteld door de rechtbank die zou belast worden met het toezicht houden op de hertelling van de handtekeningen.

(Vandaag vernemen we dat het samenwerkingsverband daar tot op heden niets meer van gehoord heeft.)

Indien u de gemeenteraad van 23/02 niet hebben kunnen bijwonen is het misschien interessant om te weten dat u deze discussie in de gemeenteraad integraal kunt beluisteren op uw computer en meer bepaald op de website van de stad Gent op onderstaande link. Het is het allerlaatste behandelde punt. Veel luistergenot. http://gent.raadsinformatie.be/?commissie=478&/Vergadering=13560 Hieronder de lijst met de tussen komende sprekers.
3. Voorstel van raadsbesluit Isabelle DE CLERCQ.
“Met de vraag tot oprichting van een toezichtscomité betreffende de noodzakelijke hertelling van de handtekeningen verzameld door het samenwerkingsverband “districtsbesturen ja”, dit alles na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 21 januari 2010 houdende vernietiging van het collegebesluit van 13 november 2003”.
Schorsing

Contactpersoon Samenwerkingsverband “Districtsbesturen Ja!” : Arthur De Decker, Leebeekstraat 9, 900 Gent, tel. 09 220.25.82,
e-mail:dedeckertuur@hotmail.com

Dit artikel werd gedeeltelijk overgenomen van www.tienstiens.org. Daar vind je in bijlage ook een studie van Evelien Declerc uit 2005 die een goede samenvatting geeft van de voor- en nadelen van districtsbesturen in Gent.


De onverkozen president van Europa: tekenend voor de crisis van de democratie

zaterdag 6 maart 2010

Buurtinitiatief Groene Vallei reageert op brief carrefour directie

In antwoord op een brief van Carrefour aan de buurtbewoners van GB Gent Groene Vallei verstuurde buurtbewoner Gregory onderstaande open brief naar de pers en de directie.

From: gre_cre@hotmail.com
To:
Subject: Buurtinitiatief Groene Vallei reageert op brief carrefour directie.
Date: Sat, 6 Mar 2010 14:35:05 +0100

Beste Mijnheer Lavinay (Uitvoerend Directeur Carrefour België),

In de brief die u aan de klanten van de GB Gent Groene Vallei hebt gestuurd, stelt u plechtig dat we met al onze vragen terecht kunnen bij de winkeldirecteur. Ik raad u dan ook aan om even de tijd te nemen om deze persoon eens deftig te informeren. Tijdens onze buurtactie voor het behoud van onze winkel bleek dat er daar bitter weinig nieuws te vergaren valt.
Vandaar dat ik me dan maar rechtstreeks tot u richt. U opent uw brief met de boodschap dat "ondanks een ruim en trouw cliënteel" onze winkel "erg verlieslatend is". Het siert u dat u, weliswaar in bedekte termen, toegeeft dat er iets schort aan de manier waarop onze winkel wordt uitgebaat. Verder laat u ons nog weten dat we ons niet al te veel zorgen moeten maken want "op korte termijn verandert er helemaal niets". U sluit uw brief erg beleefd af door ons te bedanken voor het vertrouwen dat we in Carrefour stellen. Hier wringt het schoentje echter. Ons vertrouwen in Carrefour is geschonden door de abrupte wijze waarop u de sluiting van onze winkel heeft aangekondigd. Voor de buurtbewoners die al meer dan twintig jaar naar onze winkel komen is het vooral de lange termijn die er toe doet. Volgens mij is het dan ook aangewezen dat we eens samen nadenken over de toekomst van onze winkel. U die met de nodige exacte resultaten en cijfers van onze winkel over de brug zou komen, zou een positieve eerste stap zijn. Ik hoop dat u ingaat op onze aangereikte hand.
Indien u zelfs met onze hulp er niet in slaagt om onze winkel rendabel te maken, is er nog altijd een tweede piste die we kunnen bewandelen. Onze buurt zou samen met het erg bekwame personeel zeker overtuigd kunnen worden om onze "erg verlieslatende winkel" (voor een prijsje, dat spreekt voor zich) over te nemen. Blij u van dienst te kunnen zijn.

P.S. We krijgen signalen uit verscheidene buurten rond andere bedreigde vestigingen dat ze u ook spoedig te hulp zullen schieten. U kan op beide oren slapen.


Met vriendelijke Groeten,

Gregory Cremmerye (Namens het Buurtinitiatief voor het behoud van onze winkel in de Groene Vallei)

vrijdag 5 maart 2010

De Puttenmelder: meldt putten in de Belgische wegen

We kregen onderstaand bericht in onze mailbox:

"Je kunt bijna geen straat meer op of er zit een krater in het asfalt. Nooit eerder was het effect van de vrieskou op de Belgische wegen zo groot.... " ( bron : http://tinyurl.com/y9zdgdn )

Al die putten vinden en ze dan nog eens vullen is een andere zaak. Laten we de "lokale overheid" een handje helpen: http://www.mediavan.be/puttenMelder/

Alles wordt opgeslagen in een database. Hoe meer mensen eenzelfde put melden hoe relevanter de lokatie.

Doorsturen aub!

grts,
geoff

Actie voor behoud GB Groene Vallei is een succes

Buurtbewoners en klanten van de GB Groene Vallei in Gent hebben op twee dagen tijd meer dan 2000 handtekeningen opgehaald tegen de sluiting van hun winkel.

Het nieuws dat de GB Groene Vallei in Gent zou sluiten is in de buurt ingeslagen als een bom. Het duurde dan ook niet lang vooraleer de buurtbewoners, voornamelijk bestaande uit gepensioneerden en studenten, in actie schoten.

De lokale GB is voor heel wat oudere mensen de enige winkel waar ze nog zelfstandig om hun boodschappen kunnen. Velen onder hen zijn ook speciaal in de appartementsblokken rond de winkel komen wonen om hiervan te kunnen genieten. Bovendien vervult deze GB vestiging ook nog de rol van postkantoor. De Lunchgarden naast de winkel fungeert voor deze mensen ook als een buurtcentrum. Het is een plaats voor sociale ontmoetingen.

Het verzet tegen dit mogelijke verlies heeft op twee dagen tijd meer dan 2000 handtekeningen opgeleverd tegen de sluiting. Het is nu de vraag hoe de directie van carrefour zal reageren op dit duidelijk signaal van de klanten tegen de sluiting.

Zie ook:
http://www.nieuwsblad.be

zaterdag 27 februari 2010

Onze buurtsupermarkt open! Tegen de sluiting van Carrefour-winkels.

Zonder zich iets aan te trekken van de werknemers en de klanten hebben de bazen van Carrefour beslist om een aantal winkels te sluiten. Ook de winkel in de Groene Vallei dreigt te sluiten. Voor veel oudere buurtbewoners is dit de enige plaats waar ze nog zelfstandig hun boodschappen kunnen doen.

Vanuit de buurt en in samenspraak met de vakbonden is er dan ook beslist om deze schandelijke gang van zaken niet zomaar te aanvaarden. Daarom deze oproep om komende maandag en dinsdag te komen helpen met het ophalen van handtekeningen tegen de sluiting. Iedereen die het ziet zit om tijdens die dagen enkele uurtjes te helpen kan contact nemen met: gre_cre@hotmail.com (Gregory)

Het is tijd om als werknemer of consument een signaal te geven dat we niet alles zullen blijven slikken. Wie er niet fysiek bij kan zijn, heeft nog de mogelijkheid om digitaal zijn steun te uiten via facebook

Gelieve door te sturen naar al wie geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Voor wie geïnteresseerd is in het plan om zoveel mogelijk buurtsupermarkten open te houden, zie: http://gb-campagne.blogspot.com

zaterdag 6 februari 2010

Actie voor een veilige Dampoort

Veel volk op actie voor een veilige Dampoort in Gent eergisteren. Het was een maand geleden dat op nieuw een dodelijk slachtoffer viel in de buurt van wat misschien wel een van meest complexe verkeerskruispunten van het land is. Traditioneel rukt de fietsersbeweging uit het slachtoffer te herdenken. Maar ook om de vinger te leggen op heel wat knelpunten. Natuurlijk is er heel wat verbeterd de laatste jaren. Maar de ontwarring van de Dampoort verkeerknoop begint zachtjes aan “ een Lange Zwabber “ te worden, met knipoog naar gekende Antwerpse toestanden. Alles wordt aan alles vast gehangen en wat dringend moet kan niet omdat wat eerst nodig is nog niet mogelijk is. Of net nog ter studie is.Met als inzet: een brug of een tunnel ? Waar hebben we dat nog gehoord ?

Wordt zeker vervolgd en… met dank voor de mooie foto’s van Jan Goddemaer. Flink op post waren de moedige jongeren van burgerinitiatief “10 11 “ ivm de Gentse politie.

dinsdag 2 februari 2010

maandag 11 januari 2010