woensdag 1 oktober 2008

vakbondsacties 6 oktober

De vakbonden organiseren gezamenlijk op 6 oktober verschillende acties voor meer koopkracht.

We ondersteunen en volgen deze acties. Wie geïnteresseerd is om mee te gaan naar een aantal stakingspiketten en de betoging in Gent neem contact op met Elias 0472/75.16.86.

Hieronder kan je meer le
zen over de eisen van de vakbonden.De Koopkracht moet dringend omhoog!

Reeds in december 2007 trokken ABVV, ACLVB en ACV aan de alarmbel over de koopkracht van de gezinnen. In juni kwamen we met 100.000 op straat om dringende maatregelen te eisen.

Sindsdien is er weinig gebeurd.
Terwijl de prijzen bleven stijgen:

 • voeding +8 %
 • elektriciteit +20%
 • aardgas +50 %
 • stookolie +59 %

Wat deed de regering?

Bitter weinig:

 • nog steeds te weinig koopkracht voor de lage en middeninkomens.
 • nog steeds onduidelijkheid over een voldoende groot budget om de sociale uitkeringen aan de welvaart aan te passen.
 • nauwelijks inspanningen om de gas- en elektriciteitsprijzen te drukken zoals een BTW-verlaging op gas en elektriciteit (6% i.p.v. 21%).

Dit is weinig in vergelijking met de buitensporige cadeaus die de bedrijven kregen zoals een lagere vennootschapsbelasting door de notionele intrestaftrek.


Wat deden de werkgevers?

Vooral provoceren:

 • Voortdurende aanvallen op de index.
 • Voorstellen voor loonstop.
 • Een nieuwe golf van herstructureringen.
 • Herhaalde aanvallen op de openbare diensten, terwijl die toch mee de koopkracht in stand houden door de diensten voor iedereen toegankelijk te maken (onderwijs, transport, gezondheidszorg, enz.).
 • De sociale uitkeringstrekkers gijzelen door de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen te koppelen aan overdreven belastingkortingen en bijdrageverlagingen voor de bedrijven


ABVV, ACV en ACLVB eisen:

Meer loon

 • Handen af van de index.
 • Hoger minimumloon, ook bruto en gelijke behandeling voor de jonge werknemers.
 • Vrije onderhandelingen in de sectoren voor hogere brutolonen.
 • Hogere tussenkomst voor woon-werkverkeer met een gunstige fiscale behandeling.

Behoud en versterking van de solidariteit

 • Welvaartsvastheid voor alle uitkeringen nu.
 • Extra middelen voor de sociale zekerheid.
 • Behoud van het federale karakter van de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de cao 's.

Stop de prijsstijgingen

 • Lagere energiekosten: BTW op gas en elektriciteit van 21 naar 6% en een evenwaardige vermindering voor stookolie. Die verlagingen moeten betaald worden door de energiesectoren. Extra tegemoetkomingen voor de laagste inkomens.
 • Prijsverlagingen en prijzencontrole, vooral voor levensnoodzakelijke producten en energie.

Rechtvaardige belastingen

 • Meer koopkracht voor de lage en de middeninkomens.
 • Belastingverlagingen onmiddellijk verrekenen in het loon (lagere bedrijfsvoorheffing).
 • Een rechtvaardiger belasting op de inkomens uit kapitaal en uit vermogen alsook aanpak notionele intrestaftrek.
 • Geen fiscale discriminatie van gehuwde werklozen.

Kwaliteitsvolle openbare diensten