zaterdag 27 februari 2010

Onze buurtsupermarkt open! Tegen de sluiting van Carrefour-winkels.

Zonder zich iets aan te trekken van de werknemers en de klanten hebben de bazen van Carrefour beslist om een aantal winkels te sluiten. Ook de winkel in de Groene Vallei dreigt te sluiten. Voor veel oudere buurtbewoners is dit de enige plaats waar ze nog zelfstandig hun boodschappen kunnen doen.

Vanuit de buurt en in samenspraak met de vakbonden is er dan ook beslist om deze schandelijke gang van zaken niet zomaar te aanvaarden. Daarom deze oproep om komende maandag en dinsdag te komen helpen met het ophalen van handtekeningen tegen de sluiting. Iedereen die het ziet zit om tijdens die dagen enkele uurtjes te helpen kan contact nemen met: gre_cre@hotmail.com (Gregory)

Het is tijd om als werknemer of consument een signaal te geven dat we niet alles zullen blijven slikken. Wie er niet fysiek bij kan zijn, heeft nog de mogelijkheid om digitaal zijn steun te uiten via facebook

Gelieve door te sturen naar al wie geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Voor wie geïnteresseerd is in het plan om zoveel mogelijk buurtsupermarkten open te houden, zie: http://gb-campagne.blogspot.com

zaterdag 6 februari 2010

Actie voor een veilige Dampoort

Veel volk op actie voor een veilige Dampoort in Gent eergisteren. Het was een maand geleden dat op nieuw een dodelijk slachtoffer viel in de buurt van wat misschien wel een van meest complexe verkeerskruispunten van het land is. Traditioneel rukt de fietsersbeweging uit het slachtoffer te herdenken. Maar ook om de vinger te leggen op heel wat knelpunten. Natuurlijk is er heel wat verbeterd de laatste jaren. Maar de ontwarring van de Dampoort verkeerknoop begint zachtjes aan “ een Lange Zwabber “ te worden, met knipoog naar gekende Antwerpse toestanden. Alles wordt aan alles vast gehangen en wat dringend moet kan niet omdat wat eerst nodig is nog niet mogelijk is. Of net nog ter studie is.Met als inzet: een brug of een tunnel ? Waar hebben we dat nog gehoord ?

Wordt zeker vervolgd en… met dank voor de mooie foto’s van Jan Goddemaer. Flink op post waren de moedige jongeren van burgerinitiatief “10 11 “ ivm de Gentse politie.

dinsdag 2 februari 2010