zaterdag 6 september 2008

Armoede in Gent

Enkele cijfers over armoede in Gent (met dank aan TiensTiens)

Dat Gent met een armoedeprobleem kampt is niet moeilijk om aan te tonen. De cijfers spreken voor zich. Hieronder de markantste.
De Europese armoedegrens ligt vast op 60% van het gemiddelde inkomen. Voor België komt dat neer op 10316,44 euro per jaar voor alleenstaanden. In Gent ligt 22,6% van de belastingsaangiften onder deze grens. In Vlaanderen doet alleen Oostende met 24% nog slechter. Voor allochtonen ligt dit cijfer nog veel hoger. Mensen zonder papieren zijn uiteraard niet opgenomen in deze cijfers.
Ook het aantal personen met schulden, in budgetbeheer en dat afhankelijk is van een leefloon stijgt en ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde.
In 2006 werden er in Gent 443 kinderen in kansarme gezinnen geboren wat neer komt op meer dan 14%. In 2004 waren dat er nog maar 276 ofwel een stijging van ruim 60%.

Bronnen:
- Lokaal Sociaal beleidsplan 2008-2013: http://www.lokaalsociaalbeleidgent.be
- Kansarmoede gegevens van Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/KG/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Rapp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten