maandag 4 oktober 2010

Volksraadpleging Districtsbesturen: eindelijk hertelling?

We kregen onderstaand bericht over de hertelling van de handtekeningen:

"Zoals aangekondigd werd er in de gemeenteraad van dinsdag 28 september 2010 geïnterpelleerd over het onaanvaardbaard lang uitstellen van de hertelling van de handtekeningen onder het verzoek voor een volksraadpleging.


De gemeenteraadsleden werden verwelkomd door een 10-tal actievoerders
die, telraam in aanslag, de aanklacht kracht bijzetten.

Uiteindelijk vertolkten zowel Isabelle De Clercq (onafhankelijke) , Filip Van Laecke (CD&V) als Bram Vandekerckhove (Groen!) onze bekommernissen zoals u in onderstaand audioverslag van die gemeenteraad kunt beluisteren.

Het verhelderend antwoord van de burgemeester kunt u beluisteren vanaf 2:47:57 tot 2:54, dus even doorspoelen):
http://gent.raadsinformatie.be/popup.php?i=popupDemand&type=1&odId=13926

Daaruit blijkt dus dat dankzij onze actie het gemeentebestuur zich nu geëngageerd heeft tot volgende timing:

1)voorlegging van verzoekschrift vrijwillige verschijning met standpunten van beide partijen aan de rechtbank van eerste aanleg: eerste helft oktober 2010;

2)hertelling van de handtekeningen door de aangeduide deskundige: eerste semester 2011;

3) bij voldoende handtekeningen: volksraadpleging in tweede semester 2011.

We zullen deze timing nauwgezet moeten opvolgen en hopen dat er geen onverwachte obstakels meer komen opdagen.
Bij het niet strikt naleven van het eerste engagement kunnen we desnoods nog het dwangtoezicht en/of de dwangsom van stal halen.

Het blijft schandalig dat het louter uitvoeren van een arrest van de Raad van State, dat kon uitgevoerd zijn op 30 dagen, uiteindelijk meer dan 1 jaar zal in beslag nemen.

Met vriendelijke groeten
Arthur De Decker
Leebeekstraat 9
9000 Gent
tel.: 09 220 25 82
http://districtsbesturen.wordpress.com/"

Indien er genoeg handtekeningen zijn, moet het referendum er komen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Uitstel zou onaanvaardbaar zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten