dinsdag 19 april 2011

HEMELTERGEND DESKUNDIGENVERSLAG OVER VERZOEK VOLKSRAADPLEGING TE GENT

Onderstaande ontvingen we van Arthur De Decker van het 'Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja!'

"Groot nieuws. De deskundige heeft op 14 april 2011 zijn tussentijds verslag bekend gemaakt. Zie bijlage. Daaruit blijkt dat sedert de aanstelling op 12 januari 2011 tot op heden slechts 1.674 of 40% van de 4.674 elektronisch geschrapte handtekeningen werden gecontroleerd. Er werd, zogezegd bij gebrek aan tijd, slechts bij steekproef gecontroleerd alhoewel de Raad van State bij arrest van 21 januari 2010 juist het collegebesluit van 13 november 2003 heeft vernietigd omdat het was gebaseerd op een onzorgvuldige telling.

Het is overduidelijk dat er onvoldoende mankracht werd ingeschakeld om deze opdracht binnen de voorziene termijn uit te voeren. Het gevolg hiervan is bijzonder dramatisch. Dit verslag heeft immers onvermijdelijk tot gevolg dat aan de rechter zal moeten worden gevraagd om de opdracht van de deskundige te verlengen om deze zo in de mogelijkheid te stellen dit tussentijds verslag aan te vullen. Hierdoor is het uitgesloten dat het arrest van 21 januari 2010 nog zal kunnen worden uitgevoerd in juni 2011 door het Gentse College van Burgemeester en Schepenen ook al had de burgemeester beloofd dat dit zou gebeuren in het eerste semester van 2011. Dit collegebesluit kan dus ook niet meer aan bod kan komen in de gemeenteraad van juni 2011. Daar er in juli en augustus geen gemeenteraadszittingen zijn kan er dus ook geen volksraadpleging meer plaatsvinden vóór de sperperiode van 1 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. De huidige paarse coalitie is hierdoor dus “vrijgesteld” van een door hen ongewenste volksraadpleging over districtsbesturen. Dat 8 jaar terug meer dan 10% van de Gentse kiezers om dergelijke raadpleging vroegen is daarbij blijkbaar van ondergeschikt belang.

En dan maar klagen over de verzuring en de kloof tussen burgers en bestuur."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten