vrijdag 17 december 2010

Uitstel hertelling handtekeningen kan Gentenaars 200 Euro per dag kosten


Het Gentse stadsbestuur heeft nog steeds niet de nodige stappen heeft genomen om tot een hertelling te komen van de 27.000 handtekeningen die werden opgehaald om een referendum over districtsraden af te dwingen. Nochtans werd deze hertelling al in Januari 2010 bevolen door de Raad van State. Het lijkt steeds duidelijker te worden dat hier sprake is van manipulatie. De manipulatie door het Gentse stadsbestuur kan de Gentse bevolking nu ook geld gaan kosten. Initiatiefnemer Arthur De Decker eist een dwangsom van 200 Euro per dag, hieronder een open brief van Arthur De Decker.

"Geachte mevrouw, mijnheer,


Ondanks dat wij ons reeds op 6 december 2010 akkoord verklaarden met een ontwerp van verzoekschrift tot vrijwillige verschijning voor de rechtbank van eerste aanleg teneinde een deskundige aan te wijzen en ondanks de vele beloftes van de burgemeester heeft het Gentse stadsbestuur tot op heden nog steeds dat verzoekschrift niet neergelegd bij de rechtbank.

Derhalve is er tot op heden nog steeds geen enkele zekerheid wanneer eindelijk de hertelling van de handtekeningen zou kunnen aanvangen.

Om daaraan te verhelpen (en zoals op 19 oktober 2010 aangetekend aangekondigd bij het college) zie ik mij dus verplicht heden een verzoekschrift tot het opleggen van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging bij de uitvoering van het vonnis van de Raad van State van 12 januari 2010 neer te leggen bij de Raad van State.

Arthur De Decker

Het college werd er door mij heden van in kennis gesteld dat mijn verzoekschrift vandaag aangetekend werd over gemaakt aan de Raad van State.
Normalerwijze zou dit binnen de 30 dagen tot resultaten moeten leiden.

Aan de gemeenteraadsleden die in het verleden zijn tussen gekomen wordt gevraagd in de komende gemeenteraad van 20 of 21 december 2010 nogmaals het stadsbestuur aan de tand te voelen waarom het reeds lang aangek
ondigde verzoekschrift nog steeds niet werd neergelegd bij de rechtbank.

Met vriendelijke groeten en prettige eindejaarsfeesten
Arthur De Decker
Leebeekstraat 9
9000 Gent
tel.: 09 220 25 82
http://districtsbesturen.wordpress.com/
"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten