zaterdag 21 februari 2009

Actie tegen de liberalisering van de Post - Gent 7 maart


De aangekondigde sluiting van het Postkantoor op de Martelaarslaan in Gent tegen eind maart, was de aanleiding tot een vergadering die doorging in de "Sport Nautique" aan de Watersportbaan. De plaatselijke, nationale en Europese context van de sluiting van dit postkantoor en dat van vele andere werd grondig besproken.


Er werd besloten op zaterdag 7 maart een mediatieke actie te voeren tegen de liberalisering van de Post aan dit Postkantoor en het dichtsbijzijnde Postpunt (Delhaize Watersportbaan).

Ondertussen wordt de praktische voorbereiding van de actie op 7 maart opgestart.
Wie wil meewerken, laat iets weten. Dan krijg je een verslagje met uitnodiging voor de volgende vergadering.

Contact:

Michel Vanhoorne
09 222 40 33
0497 57 94 59
skype mvhoorne

Geen opmerkingen:

Een reactie posten